Ledningskort

LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Igennem LER søges ledningsoplysninger.

Ulstrup Kraftvarmeværk kan uden LedningsEjerRegistret kun oplyse en ejer om placeringen af fjernvarme-trachèn på pågældendes egen matrikkel. Skal man lave gravearbejde i UIlstrup, henvises til LER.