Varmeværket

Ulstrup Kraftvarmeværk Amba. er et mindre forbrugerejet selskab, der idag forsyner 499 målerinstallationer med fjernvarme i Ulstrup by.

Ulstrup Kraftvarmeværks forbrugere vedtog ved ekstraordinær Generalforsamling 23. maj 2017 at fusionere med Bjerringbro Varmeværk. Ved udgangen af 2017 er selskaberne lovmæssigt fusioneret til Gudenådalens Energiselskab Amba.